6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınladığı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kanun Veri Sorumlularından işledikleri gerçek kişilere ait verilerin işleme amacına uygun doğru ve güncel tutulmasına ilişkin düzenleme getirir. Kanunun 16. Maddesinde Veri Sorumluları Sicilinden bahisle, Veri Sorumlusunun veri işleme faaliyetine başlamadan önce Veri Sorumluları siciline kaydolmasının zorunlu olduğunu ifade eder. Verbis ismiyle de bilinen veri sorumlusu sicil kayıt sistemine kayıt tarihi son erteleme ile 30 Haziran 2020 olarak tespit edilmiştir.

Verbis sistemine kayıt olma zorunluluğu çoğu zaman kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile karıştırılmaktadır. Veri sorumluları Verbis kayıt işlemleri için yeterli süre olduğunu düşünerek kişisel veri işlemede ki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmaktadırlar. Halbuki Kanun yürürlüğe girdiği 7 Nisan 2016 tarihi itibariyle veri sorumluları üzerinde sorumluluk doğurmaktadır.

Veri sorumluları sicil sistemine kayıt zorunluluğu yıllık cirosu 25 Milyon TL’nin üzerinde veya çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan şirketleri kapsar. Yanlış anlaşılan diğer bir hususta veri sorumluları sicil sistemi’ne kayıt zorunluluğu olmayan veri sorumlularının kendilerini kanundan muaf zannetmeleridir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu VERBİS siciline kayıt yaptırmak zorunda olmayan şirketleri de kişisel veri işleme faaliyetlerinde sorumlu tutar.

Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunan tüm veri sorumlularının VERBİS kayıt zorunluluğu olsun olmasın yada VERBİS’e kayıt işlemini henüz tamamlamamış olsa bile Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde istenen idari ve teknik tedbirleri yerine getirmesi gerekir.

KVKK süreçlerini işleten kurumların kanuna uyum için bir dizi çalışmayı profesyonel şekilde yapması gerekmektedir.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN